Любослав Петров е магистър по кинезитерапия в ортопедията и травматологията, завършил е Национална спортна академия “Васил Левски“, гр.София и Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр.Благоевград. Има интереси в областта на спорта кинезитерапията и рехабилитацията както и работата с деца.